FREE DELIVERY | *T&C APPLY.

ถุง Shopping Bag ดีไซน์ใหม่ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ได้เวลาเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
นี่คือถุง Shopping Bag แบบใหม่ของ Superdry ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ถุงดีไซน์ใหม่นี้ ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความยั่งยืน เพื่อเป็นการสนับสนุนจุดยืนและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมบทใหม่ของแบรนด์ Superdry ถุง Shopping Bag ดีไซน์ใหม่นี้ได้ลดน้ำหนักของถุงลงมากกว่า 40% ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยลดปริมาณก๊าซ CO2e หรือคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ เช่น มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ) ได้ถึง 356 ตัน หรือเทียบเท่ากับการขับรถเที่ยวรอบโลกถึง 51 รอบเลยทีเดียว

ในปีๆ หนึ่ง Superdry ใช้ถุง Shopping Bag จำนวนมหาศาลถึง 8 ล้านใบต่อปี ทางแบรนด์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตถุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ในปี 2018 เราได้นำวัสดุอย่าง FSC Recycled Paper หรือกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์การจัดการด้านป่าไม้ หรือ FSC™ (Forest Stewardship Council™) มาใช้เป็นวัสดุดิบในการผลิตตัวถุงกระดาษ และในส่วนของหูหิ้ว ได้เปลี่ยนจากการใช้เชือกคอตตอนมาเป็นกระดาษ FSC เพื่อให้ถุง Shopping Bag สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

ถุงดีไซน์ใหม่นี้ ช่วยให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร?

ถุง Shopping Bag แบบใช้กระดาษรีไซเคิลนี้มีน้ำหนักลดลงถึง 42 กรัม เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ทำให้สามารถลดการใช้กระดาษในการผลิตถุงได้ถึง 340 ตันต่อปี และยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนื่องจากใช้วัตถุดิบในการผลิตที่น้อยกว่าเดิม แต่นั่นไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของถุงลดลงตามไปด้วย

ตัวถุงผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC 100% ไม่มีวัสดุอื่นๆ เจือปน เพื่อเป็นการปกป้องป่าไม้โลก และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ Superdry ได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ให้กลับมาแข็งแรง ภายใต้การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ การปรับมาใช้ถุงรีไซเคิลแบบใหม่ของ Superdry มีส่วนช่วยในการสร้างความยั่งยืนได้อย่างมาก เนื่องจากถุง Shopping Bag เป็นหนึ่งในสายพานการผลิตที่มีปริมาณมากที่สุดในธุรกิจของ Superdry

การปรับเปลี่ยนดีไซน์ถุง Shopping Bag โดยใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่องค์กรกำลังลงมือทำ ทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อโลก 

สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายแห่งความยั่งยืนของ Superdry เราขอเรียนแจ้งเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า ทุกๆ ร้านสาขาของ Superdry จะค่อยๆ ทยอยปรับมาใช้ถุงใหม่ หลังจากใช้ถุง Shopping Bag แบบเดิมที่ยังมีอยู่ให้หมดก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองวัสดุโดยไม่จำเป็น

Share

More Like This...

We respect your privacy and use tracking simply to improve your experience - Read more