FREE DELIVERY | *T&C APPLY.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอเดีย ครีเอชั่น 2015 จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของคุณในข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งถูกระบุหรือสามารถถูกระบุได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ทราบดีว่าท่านต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานที่ระบุโดยกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ นั้นทำให้บริษัทฯ สามารถมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม ทั้งจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือและบริษัทย่อย บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการคุ้มครองมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ บริการการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม งานและกิจกรรม ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

ข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ และแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯอาจมีการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรง หรือโดยอ้อมจากคุณ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือจากพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจรวบรวมใช้จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ อายุ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัตรเครดิต

 

          ▪      เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   หรือเว็บไซต์อื่น ๆ

          ▪      มื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

          ▪      เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรมลูกค้าสมาชิกของบริษัทฯ

          ▪      เมื่อคุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

          ▪      เมื่อคุณดาวน์โหลด   หรือลงทะเบียนด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่กับบริษัทฯ

          ▪      เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ

          ▪      เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดททางอีเมลจากเรา

          ▪      เมื่อคุณขอให้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด   เช่น จดหมายข่าว อัพเดทข่าวสาร หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ หรือ โปรโมชั่น

          ▪      ในกรณีที่คุณขอให้เรารักษาการติดต่อกับคุณไว้   หรือขอให้เราส่งข้อมูลที่จัดทำเพื่อคุณโดยเฉพาะ (เช่น โฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย)

          ▪      ในกรณีที่คุณติดต่อ   หรือสื่อสารกับเรา (เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ทางอื่น) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด   หรือ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำติชมเกี่ยวกับบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวม เมื่อคุณเข้าชม หรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

           ▪      ข้อมูลทางเทคนิค ที่รวมถึง ประเภทของอุปกรณ์ (และสิ่งระบุเอกลักษณ์ของอุปกรณ์) ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต สิ่งระบุเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ (ยูดีไอดี) หรือ สิ่งระบุเอกลักษณ์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณ หมายเลขซีเรียลของประเภทและส่วนประกอบ ข้อมูลการล็อกอิน ข้อมูลและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตของเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายและแพลตฟอร์มของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และรายละเอียดใดๆ ที่อ้างถึงเว็บไซต์ หรือโปรแกรมแอพพลิเคชั่น และ

          ▪      ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของคุณ รวมถึง สิ่งชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) คลิกสตรีมที่ไปสู่ ผ่าน และ ออกจาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงวันและเวลา) หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เวลาการตอบรับหน้าเว็บไซต์ ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บไซต์บางหน้า ข้อมูลการโต้ตอบกับหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการออกจากหน้าเว็บไซต์

          ▪      ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ถูกรวบรวมโดยองค์กรในบริษัทฯ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้แก่องค์กรในบริษัทฯ จะถูกใช้ร่วมกันภายในบริษัทฯ

          ▪        ข้อมูลที่เรารวบรวมจากหรือที่ได้รับมาจากบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะอยู่แล้ว เช่น เมื่อเราโต้ตอบกับคุณบนสื่อสังคมออนไลน์

          ▪      การที่คุณจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณให้เรา (เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ บัตรเครดิต และ ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีการระบุโดยบริษัทฯ ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องได้บริษัทฯ ไม่อาจให้บริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน

 

ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ เรามีความประสงค์ที่จะแจ้งคุณว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งเรารวบรวมนั้น จะจำกัดอยู่เพียง ชื่อ สัญชาติ วันเกิด และ ในกรณีที่กระทำได้ ความต้องการพิเศษ อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งให้เราได้โดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

เราจะขอบคุณอย่างยิ่งหากคุณทำให้แน่ใจได้ว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของคุณจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต)

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีไว้เพื่อให้เด็กใช้งาน และเราไม่ประสงค์ที่จะได้ หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในกรณีที่เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกรวมรวม โดยมิได้มีการแจ้งเตือนหรือให้ความยินยอมที่เหมาะสม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว และห้ามการรวบรวมในอนาคตต่อไป

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

บริษัทฯ  ใช้ข้อมูลส่วบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้แสดงไว้ข้างล่างนี้ โดยเราได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ทำให้เราบรรลุหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้วิธีการที่คุณอาจคาดหมายได้จากลักษณะปกติของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ โดยการแจ้งเตือนและอธิบายวิธีการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

 

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

          ▪      เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสินค้า และกิจกรรมของเราเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ

          ▪      เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าของเรา

          ▪      เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับคุณ

          ▪      เพื่อเตรียมเอกสารแสดงประวัติการรวบรวมข้อมูล หรือแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์ การศึกษา การวิจัย หรือการเก็บสถิติ

          ▪      เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือหน้าที่ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาล

          ▪      เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น

          ▪      เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับหนึ่ง ๆ

เมื่อจะต้องมีการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณ โดยปกติแล้วเราจะรวบรวมความยินยอมจากคุณ เมื่อคุณกระทำการบางอย่าง เช่น การขีดถูกในช่องความยินยอมที่เหมาะสม หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการแสดงความยินยอมต่อเรา (เช่น โดยอีเมล หรือโดยที่คุณส่งข้อมูลที่เราไม่บังคับว่าต้องส่งให้เรา) ซึ่งคุณได้ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ ตัวอย่างเช่น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น โปรดดูข้อมูลในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

 

การตลาดและความต้องการของคุณ

ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา และเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณ เราจะส่งข้อมูลให้คุณทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล เอสเอ็มเอ็ส และข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งคุณอาจสนใจ เมื่อคุณให้ความยินยอมที่จะรับทราบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ของเราโดยตรง คุณอาจจะได้รับการเสนอโฆษณาจากเราผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ บริการออนไลน์อื่น ๆ จากคู่ค้าของเรา

วิธีการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งหมายรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

          ▪      เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ธุรกิจ การบริหารจัดการ และกฎหมาย (เช่น การชำระเงิน การยืนยัน หรือการให้คะแนนและรางวัลแก่สมาชิก)

          ▪      เฟสบุค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม (หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าว ในการลงทะเบียน/เข้าใช้บริการ) ในกรณีที่สามารถกระทำได้

          ▪      ผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหา ผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน ผู้ดำเนินการต่าง ๆ

          ▪      ผู้มีวิชาชีพในการให้คำแนะนำที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ร่วมในการควบคุม รวมถึง นักกฎหมาย นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบ และ ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ให้บริการคำแนะนำปรึกษา บริการธนาคาร บริการกฎหมาย บริการประกันภัย และบริการบัญชี

          ▪      คู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา ได้แก่ การจัดการตามคำสั่ง การประมวลผลข้อมูล และ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการรายการส่งเสริมการขาย จัดทำวิจัยและวิเคราะห์ และ ปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลแก่ลูกค้าของบริษัทฯ เรามิได้ยินยอมให้ผู้ค้าเหล่านี้ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการในนามของเรา

          ▪      หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ของคุณ)

          ▪      บุคคลที่สามผู้ได้รับหรือถือครองสินทรัพย์ของเราทั้งหมด ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญมาก) จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอน (อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการโอนจะเกิดขึ้น)

          ▪      ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และค้นหาที่ช่วยเราในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 

สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกโอน ประมวลผล และ จัดเก็บ ในประเทศต่าง ๆ แล้วแต่กรณี และหมายรวมถึงประเทศที่ผู้ให้บริการภายนอกของเราตั้งอยู่และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา

 

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนและจัดเก็บในประเทศที่มิได้มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทัดเทียมกับประเทศของคุณ อย่างไรก็ตาม เราให้คำมั่นว่าจะพยายามให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อยู่ในระดับเดียวกัน

 

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เฉพาะกิจของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของบริษัทฯ หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

 

เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าชม เมื่อคุณคลิกหรือทำให้ลิงค์ดังกล่าวทำงาน และออกจากเว็บไซต์ของเรา บริษัทฯ จะไม่เข้าควบคุมข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ที่คุณส่งให้แก่บุคคลอื่นใด หลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปแล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์อื่น เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

 

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่คุณใช้บริการของเราอยู่เท่านั้น เมื่อผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ต่อไปตราบเท่าที่

 

(A) เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ

(B) ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ

(C) จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ในกรณีที่คุณบอกเลิกการรับอีเมลจากเรา หรือสิทธิในการเป็นสมาชิกของคุณสิ้นอายุลง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังถูกกักเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

 

วิธีการที่เราจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรายึดมั่นที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กระบวนการทางเทคนิคและระเบียบองค์กรของเราถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก อุบัติเหตุ การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย อย่างไรก็ดีถึงแม้เราจะพยายามปกป้องระบบข้อมูลของเรามากเพียงใด ก็ไม่มีเว็บไซต์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ การส่งข้อมูล หรือ เครือข่ายข้อมูลสาธารณะใดที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย 100% เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้มาตรการที่รัดกุมและวิธีการด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ หรือ ของบุคคลที่สาม โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ได้กับสถานที่นั้น ๆ เราอาจประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์บริษัทฯ แจ้งเตือนคุณทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใด หากมีกรณีฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย และ การฝ่าฝืนดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ

 

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

          ▪      เพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลของเราอยู่บนพื้นฐานของการให้ความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณในเวลาใดก็ได้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนการประมวลผลที่กระทำเสร็จไปแล้วก่อนการเพิกถอนความยินยอม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การประมวลผลตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความยินยอมเพียงอย่างเดียว เราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณอีกต่อไป

          ▪      เข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิดังกล่าวทำให้คุณสามารถรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ และตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเราได้ข้อมูลดังกล่าวมาอย่างไร

          ▪      การแก้ไขหรือลบออก คุณมีสิทธิร้องขอให้เราแก้ไข ลบออก หรือทำให้อ่านไม่ได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราครอบครองอยู่ (เว้นแต่ในกรณีที่เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะกักเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้) สิทธิดังกล่าวไม่หมายรวมไปถึงสิทธิในข้อมูลซึ่งมิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าสิทธิในการร้องขอให้ลบข้อมูลอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้

          ▪      ข้อจำกัด คุณมีสิทธิที่จะกำกัดเราจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือ การประมวลผลข้อมูลทำโดยผิดกฎหมาย หรือเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วตามวัตถุประสงค์ที่ครอบครองไว้

          ▪      การย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิย้ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลคนอื่น ในกรณีที่พื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นคือการให้ความยินยอมหรือสัญญา

          ▪      คัดค้าน/เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณมีสิทธิร้องขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราอาศัยปัจจัยในผลประโยชน์ตามกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) ภาระที่ต้องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือข้อมูลซึ่งได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง หรือการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรือสถิติ คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

 

เราจะปฏิบัติตามการร้องขอใช้สิทธิของคุณข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม หากคุณร้องขอให้เรายุติการประมวลผลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี และประเภทของการประมวลผลหรือข้อมูลเหล่านั้น จะต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้เว็บไซต์บริษัทฯ หรือ จะต้องใช้เพื่อให้บริการกับคุณ (อย่างเช่น การจัดการบัญชีของคุณ) คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์บริษัทฯ หรือ บริการอย่างที่คุณเคยใช้ได้มาก่อน

 

การดำเนินการดังกล่าวไม่รวมถึงสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ทางการตลาดโดยตรง คุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ถูกกำกัด โปรดให้เวลาเราดำเนินตามคำขอของคุณอย่างน้อย 3 วันทำการ

 

เพื่อปกป้องความลับของคุณและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจต้องการให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะดำเนินการตามที่คุณร้องขอ การคุ้มครองความลับและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้นบริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอ เว้นแต่ กรณีที่เราได้รับข้อมูลซึ่งมีเหตุผลที่จะต้องยืนยันตัวบุคคล เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณในเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุกกี้

คุกกี้ (cookie)” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือ อุปกรณ์ และ ใช้เพื่อจดจำ และ/หรือ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และ “เว็บบีคอน (web beacon)” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กซึ่งฝังอยู่ในหน้าเว็บไซต์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น หรืออีเมล และถูกใช้เพื่อติดตามกิจกรรม ซึ่งในบางกรณีอาจถูกอ้างถึงว่าเป็น พิกเซลและแทค (pixels and tags)

เราใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้

          ▪     คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

          ▪     คุกกี้ใช้วิเคราะห์/ประเมินผลการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้อนุญาตเราให้จดจำและนับจำนวนของผู้เข้าชม และลักษณะการท่องเว็บไซต์บริษัทฯ ของผู้เข้าชม คุกกี้ดังกล่าวยังช่วยให้เราเห็นวิธีการใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ ของผู้เข้าชม คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราพัฒนาวิธีการทำงานบนเว็บไซต์บริษัทฯ ของเรา

          ▪     คุกกี้การใช้งาน คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำเมื่อคุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราปรับเนื้อหาให้เข้ากับความชอบส่วนบุคคลของคุณทักทายคุณโดยใช้ชื่อ และจดจำการตั้งค่าของคุณ

          ▪     คุกกี้เป้าหมาย คุกกี้เหล่านี้ช่วยบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทฯ ของคุณ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและลิงค์ที่คุณติดตาม เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์และแสดงโฆษณาให้เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ

 

เมื่อคุณคลิก “ตกลง” บนกล่องยอมรับคุกกี้ ในขณะที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทฯ ครั้งแรก และ เมื่อคุณเขาถึงและใช้เว็บไซต์บริษัทฯ ครั้งต่อ ๆ ไป คุณตกลงยอมรับการใช้งานคุกกี้ของเรา คุณสามารถปิดกั้นคุกกี้โดยการเปิดการตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้สำคัญ) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์บริษัทฯ ได้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

          ▪     นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุไว้ส่วนบนของนโยบายฉบับนี้ เราอาจเปลี่ยนนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเป็นบางครั้งบางคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลใด ๆ จะมีการประกาศที่หน้าเว็บไซต์นี้ และ ที่อื่นอันเหมาะสม และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

          ▪     โปรดตรวจสอบอัพเดทหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเป็นประจำ โดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง หรืออนุญาตอย่างต่อเนื่องให้เราจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายสิทธิส่วนบุคคล จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่คุณแจ้งแก่เราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง (ยกเว้น ในกรณีที่เราถูกบังคับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย)


ภาษา

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เผยแพร่ในภาษาอังกฤษ (ฉบับภาษาอังกฤษ) และ ในภาษาอื่น ๆ ในกรณีที่มีข้อความขัดหรือแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ กับ ฉบับภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ ให้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือฉบับภาษาอื่น ๆ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งนั้น

Privacy Policy

Aydia Creation 2015 Company Limited (“Company”, “we” us “our”) respects the importance of the protection of your rights regarding information relating to any identified or identifiable natural person (“Personal Data”) from our products and services. We understand that you would like to receive the required level of protection as required by the Thai applicable data protection laws for how information about you is collected, used, disclosed, and/or transferred outside of Thailand. The information you share with us allows us to provide the products and services that suit your specific needs appropriately, both from the Company, affiliates and subsidiaries. We provide Personal Data protection measures which includes the protection of your Personal Data from being used without your consent beforehand.

This privacy policy (this “Privacy Policy”) applies to our retail stores, websites, mobile applications, social networking sites, online communication channels, rewarding programs, events and activities, and other locations where we collect your Personal Data. However, please read this Privacy Policy in conjunction with the terms and conditions of particular service that you use, which may set out separately regarding the Personal Data we collect about you.

We may amend or change this Privacy Policy at any time we deem necessary with or without notice, so we suggest you read this Privacy Policy every time before doing any transaction with us.

DATA WE COLLECT FROM YOU OR ABOUT YOU AND OUR SOURCES OF THAT DATA

Your personal data includes any information that you provide to us, that we collect or that we are provided with by third parties and that identifies you, or from which you are identifiable, whether directly or indirectly. We may collect, use, store and transfer the following personal data about you:

Data you give us

▪   when you place an order on Company Website or otherwise;

▪    when you create an account on Company Website;

▪    when you join Company loyalty program;

▪    by filling in forms on Company Website;

▪    by downloading or registering with Company mobile app;

▪    when you use Company Website;

▪    when you sign up to receive email updates from us;

▪  when you ask us to provide you with marketing communications such as newsletters, updates or information about special events or promotions;

▪      if you ask us to keep in touch with you or provide you with personalized content (such as targeted advertising);

if you contact us or correspond with us (for example, by phone, email or otherwise) for any reason; or when you provide us with comments, opinions and/or feedback about the Company.

DATA WE COLLECT ABOUT YOU WHEN YOU VISIT OR USE COMPANY WEBSITE

▪ Technical information, including the type of device (and its unique device identifier) you use to access the Company Websites, the Internet protocol (IP) address used to connect your device to the Internet, your unique device identifier (UDID) or mobile equipment identifier (MEID) for your mobile device, your device and component serial numbers, your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug in types and versions, operating systems, mobile network information and platform and details of any referring website or application; and

▪ Information about your visit to the Company Websites including full Uniform Resource Locators (URL), clickstream to, through and from the Company Websites (including date and time), pages you viewed, page response time, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page.

▪ Data other Company members collect about you.  Any information you provide to member of the Company will be shared between us. 

▪ Data we collect from or are provided with by third parties. We may be given information about you from third parties. We may also collect information that is publicly available, for example, when we interact with you through social media.

▪ The provision of certain personal data by you to us (such as your name, email address, contact information, credit card and such other information as may be indicated by the Company) will be compulsory or obligatory in order for the Company to perform the relevant services for the identified purposes. The Company may not be able to perform the relevant services for the identified purposes if you fail to supply the relevant personal data.

As our valued customer, we wish to advise you that the information collected by us in relation to persons under 20 years of age is limited to their name, nationality, date of birth and, where applicable, special requirements, which can only be supplied to us by parent or legal guardian.

We would be grateful if you could ensure that children you are responsible for do not send us any personal data without your consent (particularly via the Internet).

Our websites are not intended for children and we do not intentionally solicit or collect personal information from individuals under the age of 20. If we learn that personal information of minors has been collected without the appropriate notification or consent, we will take the appropriate steps to delete such information and prohibit its further collection.

HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA AND THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

The Company uses the personal data for relevant purposes as indicated below where we have a legal basis to use your personal data without consent, this privacy statement fulfils our duty to process personal data fairly and lawfully and in a manner that you would expect given the nature of our relationship with you, by giving you appropriate notice and explanation of the way in which your personal data will be used.

 The relevant purposes are:

▪ To conduct research and development in order to improve our goods, and activities to meet your need;

▪ For administrative purposes relating to our customers’ accounts

▪ To communicate the relevant information between Company and you;

▪ To prepare historical documents or archives for the public interest, study, research or statistic;

▪ To perform a duty for the public interest or a duty as authorized by the government;

▪  To obtain a legitimate interest of Company or others;

▪ To comply with a law and a regulation.

Where consent is required for our use of your personal data as described above, we will request your consent. Typically, we would collect your consent by you performing an action such as ticking the appropriate consent box or otherwise communicating your consent to us (for example, by email or by you providing us with non-mandatory information), you consent to our use of that personal data as set out in this privacy statement. For example, we will only process your personal data for marketing purposes if we have your consent to do so. Please see here for further information on this.

Marketing and your choices

We will, if you have given us your consent and in line with your choices, provide you with information by post, telephone, email, SMS and electronic messaging, which may be of interest to you in respect of the Company. Where you have consented to receiving our direct marketing online this means that you could be presented with our advertisements while using the Company Websites or the services of our online partners.

HOW WE SHARE AND DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA

We may share or disclose your personal data in connection with the purposes described in this privacy statement. This may include sharing your personal data with the following:

▪ All companies within the Company for marketing, business, administrative and legal purposes (for example, payment, verification or membership awards and points);

▪ Facebook, Twitter or Instagram (if you use your account with them to sign up / in with us), if applicable;

▪ Service providers, business partners, suppliers, subcontractors or agents and whom perform functions

▪Professional advisers acting as processors or joint controllers including lawyers, bankers, auditors and insurers who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services;

▪ Vendors who provide services to us, such as fulfilling orders, providing data processing and other information technology services, managing promotions, carrying out research and analysis, and personalizing individual customer experiences. We do not allow these vendors to use this information or to share it for any purpose other than to provide services on our behalf;

▪ Government or other law enforcement agencies, in connection with the investigation of unlawful activities or for other legal reasons (this may include your location information);

▪ Third parties, who acquire us or substantially all of our assets, in which case your personal data (including any sensitive personal data) will be one of the transferred assets (however, we will let you know before this happens); and

▪ Analytics and search engine providers that assist us in the improvement and optimization of the Company Websites.

WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA

The personal data that we collect from you may be transferred to, processed and stored, in different countries depending on the circumstances. This includes any country where our external service providers are based or hosting your personal data on our behalf.

Please note that your personal data may be transferred to and stored in countries which do not provide the same level of protection for personal data as under your local law. However, we will ensure that a similar degree of protection is afforded to it by ensuring that one of the following safeguards is implemented:

 

LINKS TO THIRD PARTY WEBSITE

The Company Websites may contain links to other third-party websites and microsites, whose privacy practices may differ from those of the Company. If you submit personal data to any of those sites, your personal data is not subject to this privacy statement.

We encourage you to review the privacy policy of any site you visit. By clicking on or activating such links and leaving the Company Website, the Company does not exercise control over any data or any information which you give to any other entity after leaving the Company Websites. Any access to such other sites or pages is entirely at your risk.

 

RETENTION OF PERSONAL DATA

Your personal data will only be retained for a period while you are under relationship with us. After that, the data may be further retained as long as

(A) It is necessary for the purpose of collection of the relevant personal data or

(B) The data is required for legal action or

(C) The retention is required by law.

If you choose to unsubscribe from our mailing list or should your access to any of your memberships expire, your personal data will still be retained on our database to the extent permitted by law

 

HOW WE STORE AND SECURE YOUR PERSONAL DATA

We are committed to taking appropriate measures designed to keep your personal data secure. Our technical and organizational procedures are designed to protect your personal data from accidental, unlawful or unauthorized loss, access, disclosure, use, alteration, or destruction. While we make efforts to protect our information systems, no website, mobile application, computer system, or transmission of information over the or any other public network can be guaranteed to be 100% secure. Once we have received your personal data, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access or inadvertent disclosure.

The personal data that we hold about you will be stored either on our servers or using third party data storage, in compliance with applicable data protection laws. We may post a notice on the relevant Company Website, notify you by email or contact you otherwise if a security breach occurs and such breach presents a high risk to your rights and freedoms.

YOUR LEGAL RIGHTS

You have the following rights with regard to your personal data:

▪ Withdraw consent. When our processing of your personal data is based on consent, you have the right to withdraw such consent at any time. The withdrawal of such consent will not in any way affect the process completed before the time of withdrawal. However, in case that the processing is based solely on your consent, we may not be able to perform the relevant services for you any further.

▪ Access. You have the right to access data we hold about you. This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it or how we obtained such data.

    Rectification or erasure. You have the right to request that we rectify, delete, or make unidentifiable of any personal data that we hold about you (unless we have the legal right to retain it). This right does not extend to non-personal data. Please note that your rights to request erasure may be limited by applicable law.

▪ Restriction. You also have the right to restrict us from processing your personal data if the data is inaccurate, the processing is unlawful or we no longer need to your personal data for the purposes for which we hold it.

▪ Data portability. You have the right to obtain personal data we hold about you, in a structured, electronic format, and to transmit such data to another data controller if the legal basis for processing such personal data is consent or contract.

▪ Object /change of preferences. You have a right to request that we stop processing your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party), a public task, or data obtained for a direct marketing purpose or a scientific or historical research or statistics. You have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. 

We will comply with your request to exercise the above-mentioned rights, to the extent required by applicable law. However, if you ask us to stop processing your personal data in certain ways or erase your personal data, and this type of processing or data is needed to facilitate your use of the Company Website or is required for us to provide you with a service (such as to manage your account), you may not be able to use the Company Website or the service as you did before.

This does not include your right to object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing. You can exercise this right at any time without restrictions. Please allow at least 3 working days for your request to be actioned.

To protect your confidentiality and to comply with applicable data protection laws, we may need to confirm your identity before we can action your request. Protecting your confidentiality and complying with applicable data protection laws is important to us, the Company may therefore refuse to comply with any request unless it is supplied with such information as it may reasonably require to verify your identity. We will respond to your requests within a reasonable time and in accordance with the applicable data protection laws.

COOKIES

A “cookie” is a small text file that is placed onto an Internet user’s web browser or device and is used to remember and/or obtain information about the user and a “web beacon” is a small object or image that is embedded into a web page, application, or email and is used to track activity, which are also sometimes referred to as pixels and tags.

We use the following cookies:

▪ Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of the Company Websites.

▪ Analytical/performance cookies. They allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around the Company Websites when they are using it. They also enable us to see how users use the Company Websites. This helps us to improve the way the Company Websites work.

▪ Functionality cookies. These are used to recognize you when you return to the Company Websites. This enables us to personalize our content for you, greet you by name and remember your preferences.

▪ Targeting cookies. These cookies record your visit to the Company Websites, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make the website and the advertising displayed on it more relevant to your interests.

By clicking “agree” on the cookie consent box when you first access the Company Website and by continuing to access and use such Company Website you accept our use of the cookies. You can block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of the Company Website.

 

CHANGES TO THE PRIVACY STATEMENT

▪ This privacy statement is in effect as of the date noted at the top of the statement. We may change our privacy statement from time to time. Any changes we may make to our privacy statement in the future will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail.

▪ Please check back frequently to see any updates or changes to our privacy statement. By continuing to use the Company Website or continuing to allow us to retain or process your personal data following any such changes to our privacy statement, you are deemed to have accepted such changes unless you expressly notify us otherwise in writing (except to the extent we are required to make such changes in accordance with applicable law).

 

LANGUAGES

This privacy statement is published in the English Language (English Version) and in such other languages. In the event of any inconsistency in the terms of the privacy statement between the English Version and the other relevant versions, the terms of the privacy statement in the English Version shall prevail to the extent of such inconsistency.

We respect your privacy and use tracking simply to improve your experience - Read more