FREE DELIVERY | *T&C APPLY.

SUPERDRY กับโปรเจ็ค SUSTAINABILITY และ รางวัล Climate Leaders 2021 Winner บนเวทีโลก

“เราทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการพลิกสถานการณ์
เพื่อช่วยโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต และเรา Superdry
ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหลากหลายโครงการ
เพื่อแก้ปัญหานี้ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลที่น่าภูมิใจ
และเราจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ “


“เราจะเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่มีความ SUSTAINABLE ที่สุด
ภายในปี 2030″

และนี่คือพันธะสัญญาของเราที่ได้ให้ไว้กับโลก สำหรับการเป็น
Sustainable Fashion Brand ที่จะปรับเปลี่ยน พัฒนา เพื่อให้เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่สุด และสิ่งที่ยืนยัน แสดงให้เห็นว่าแบรนด์เราเป็นผู้นำในเรื่องนี้
ก็คือ รางวัลต่างๆ ที่ Superdry ได้การยอมรับในระดับโลก ถึงความสำเร็จที่เรา
พยายามปรับกระบวนการผลิตให้ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
รวมถึงการรีไซเคิลพลาสติกเพื่อมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าคุณภาพของเรา
หรือไม่ว่าจะเป็นการปรับแพ็คเกจจิ้งที่ก่อให้เกิดขยะและการลดการใช้พลาสติกน้อยที่สุด

39.5m

คือจำนวนขวดพลาสติกที่เรานำมารีไซเคิลเป็นวัสดุของส่วนประกอบแจ็คเก็ตของเรา
ที่เปลี่ยนเส้นทางจากหลุมฝังกลบ มลพิษทางทะเล และการเผา

 

46%

ของเสื้อผ้าของเราที่ผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
ด้วยประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐาน

 

5 million

คือจำนวนที่เราได้บริจาคเมล็ดฝ้ายอินทรีย์กว่า 5 ล้านเมล็ด
ให้กับเกษตรกรที่ปลูกฝ้ายอินทรีย์ของเรา กว่า 440 ตัน เพื่อใช้ทำเสื้อผ้า Superdry

 

1,824

คนของชาวนา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรฝ้ายอินทรีย์ของเรา

 

93%

ของบรรจุภัณฑ์ของเราได้ย้ายไปใช้ทางเลือกอื่นที่รีไซเคิลได้ ใช้ซ้ำได้ หรือย่อยสลายได้

เสื้อผ้า COLLECTION ล่าสุดของ Superdry


ได้มีการใช้เนื้อผ้าออร์แกนิก (Made with Organic Cotton)
ที่มาจากฟาร์มผู้ผลิตโดยตรง และใช้กรรมวิธี Handpicked ใช้ผ้าฝ้ายที่ปลูก
โดยไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายหรือปุ๋ยสังเคราะห์ ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
และต้นฝ้ายที่นำมาเพาะปลูกก็ไม่ได้ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม ทั้งยังรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านการปลูกพืชหมุนเวียน


เราได้คำนึงถึงการผลิตเนื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด ซึ่งประโยชน์ของผ้าฝ้ายออร์แกนิค
ที่สามารถลดอาการระคายเคืองต่อผิวหรือไม่ระคายเคืองผิวเลย ซึ่งเป็นผลดีกับคนที่มีความ
Sensitive ด้านผิวหนังเป็นพิเศษ เพราะใยฝ้ายที่ปลูกในระบบของเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน
ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง จึงลดอัตราการแพ้และการระคายเคืองต่างๆ และฝ้ายที่ได้จากธรรมชาตินั้น
จะให้สัมผัสเนียนนุ่มกว่าผ้าฝ้ายปกติ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง
ในเทศกาลวันหยุดนี้และสำหรับการสวมใส่ในทุกๆ วัน


การใช้ผลิตภัณฑ์ Organic Cotton นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เพาะปลูกอีกด้วย
นอกจากเรื่องรายได้เกษตรที่ดีขึ้น เพราะราคาผลผลิตยังมีเรื่องสุขภาพ เพราะเมื่อเกษตรกร
ไม่ต้องทำเกษตรเคมีแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมมีมลพิษ จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรทางชีววิทยา
ในการดูแลผลผลิต จึงปลอดภัยต่อแหล่งน้ำสาธารณะและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์.

CR15712_GFT-Organic_AW20_white_bg_1080-x-1080_15

Share

More Like This...

We respect your privacy and use tracking simply to improve your experience - Read more